Záruka

  Výrobek je určen pouze pro používání v domácnosti

  Záruční podmínky - příloha záručního listu

  Záruční podmínky:

  Za podmínek dodržení účelu a způsobu používání výrobku v souladu s návodem na obsluhu, nebo s jiným pokyny výrobce se na uvedený výrobek poskytuje záruční doba 24 měsíců, která začíná dnem prodeje. Automatické pračky a sušičky : dalších 96 měsíců (8 let) na vanu a buben.

  Upozornění:

  Při uplatnění reklamace, která je řešena prostřednictvím smluvního servisu Gorenje spol. s.r.o., je zákazník povinen předložit vyplněný záruční list spolu s nabývacím dokladem (paragon, prodejka apod.).

  Záruční list musí být vyplněn a potvrzen prodejcem.

  Doporučuje se, aby spotřebitel ve vlastním zájmu uschoval kromě záručního listu a nabývacího dokladu také kopie opravních listů na nichž pověřený servis provedení záruční opravy potvrzuje.

  Reklamace bude zamítnuta v případě:

  - výrobek není instalován a používán v domácnosti a v souladu s návodem na používání a instalaci

  - údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek)

  - mechanického poškození vinou spotřebitele nebo jiné osoby

  - při poškozeních způsobených živelnou pohromou, nebo jinými vnějšími vlivy (přepětí el.proudu, nesprávný tlak plynu, nebo nečistoty v plynovém rozvodu apod.)

  - vady způsobené zásahem do konstrukce výrobku

  - běžné údržby, čištění, instalace, programování (nastavení funkcí) apod.

  - běžného opotřebení výrobku nebo spotřebního materiálu (žárovky, nádoby na led, vzduchový filtr, pěnový filtr, přirozené změny barvy plastů atd.)

  Instalace a připojení

  Spotřebiče dle bodu a),b) musí být odborně instalovány a připojeny pracovníkem, který má příslušné oprávnění v oboru elektro, plyn dle příslušné ČSN EN.

  a) Plynové a kombinované spotřebiče (plyn-elektrika)

  b) Elektrické spotřebiče, které nejsou vybaveny pohyblivým elektrickým kabelem zakončeným vidlicí.

  Náklady související s instalací a odborným připojením výrobku nejsou společností Gorenje s.r.o. hrazeny.

  Zajištění záručního a pozáručního servisu

  Na bezplatné asistenční lince 800 556 556 vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v čase od 8:00 do 16:00, nebo během soboty a neděle v čase od 9:00 do 16:00 rychle a profesionálně vyřešit záruční, případně pozáruční opravy výrobků ASKO

  Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny a vybavení spotřebičů.